Dicţionar - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Dicţionar » jainismul Formularul 3.5% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 3,5%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Î
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Ş
T
Ţ
U
V
W
X
Y
Z

jainismul

— sectă apărută în sânul brahmanismului prin sec. VIII-VI înainte de Hristos, ca o reacţie la sistemele filozofice ce începuseră a submina doctrina religioasă brahmană. Învăţătorii sectei se numeau Jina („Învingător“), erau 24 la număr, dintre care numai doi, ultimii au fost persoane istorice: Parşva întemeietorul din sec.VIII î.Hr.) şi Vardhamana supranumit şi Mahavira („marele preot“ sec. VI-V î.Hr.), care duce la desăvârşirea sistemului ascetic iniţiat de Parşva; el trăieşte o viaţă de mortificare fizică prin care, ajungând să înţeleagă marea taină a atotştiinţei şi eliberării, devine Mahavira („marele erou“ sau Jina — Învingătorul) şi începe opera de reformare a învăţăturii lui Parşva şi de propovăduire a propriei sale învăţături. Doctrina sa urmăreşte să ajute pe om să-şi dobândească eliberarea finală, prin respectarea celor trei condiţii: dreapta credinţă, dreapta cunoaştere şi dreapta purtare. Dreapta credinţă este acceptarea învăţăturii că într-adevăr Mahavira a descoperit calea ce duce la adevăr şi la eliberarea finală. Jainismul nu acceptă existenţa unui Dumnezeu Creator, care conduce lumea, şi de aceea este un sistem ateu, ceea ce jainiştii nu vor să recunoască, susţinând că ei cred în cei 24 de „învăţători“ (tirthamkaras), precum şi în numeroşi zei, care însă n-au viaţă veşnică, ci sunt supuşi, ca şi oamenii, unui şir de reîncarnări, până la completa lor eliberare. Dreapta Cunoaştere este directă (intuitivă) şi indirectă (raţională), începând cu simpla percepţiune, până la cunoaşterea absolută, când se atinge ultimul grad de perfecţiune, la care cei care ajung devin Jina. Dreapta purtare rezumă morala jainistă care are la bază ideea de Karman (substanţă fluidică), concretizând puterea faptelor de care omul trebuie să se elibereze prin împlinirea comandamentelor morale, care sunt în număr de cinci: a nu ucide o fiinţă vie, a nu minţi, a nu fura, a trăi în castitate şi a nu se ataşa de bunurile materiale. Călugării şi asceţii trăiesc aceste comandamente morale cu atâta exigenţă, încât îşi mortifică trupul, renunţând la veşminte şi hrană, grăbindu-şi astfel sfârşitul, numai din dorinţa de a urma exemplul lui Mahavira. Renunţarea la hrană, în ultimile zile ale vieţii, se recomandă şi laicilor, pentru curăţirea de Karman la trecerea într-o nouă viaţă. Situaţia actuală a jainismului se deosebeşte de cea iniţială, când, fiind o simplă sectă, nu avea nevoie de manifestări cultice proprii. Ajungând însă la divinizarea marilor învăţători ai sectei (Parşva şi Mahavira), s-a ajuns la un cult asemănător celui hinduist. Templele jainiste sunt impunătoate prin arhitectura şi bogăţia lor, devenind foarte numeroase, deşi ca număr credincioşii jainişti nu sunt nici două milioane, recrutaţi, în general, dintre oamenii foarte bogaţi. Au de asemenea mănăstiri impunătoare, unde călugării trăiesc renunţând la viaţa de mortificare şi de călugări rătăcitori. Adunaţi în mănăstire, ei se ocupă cu ştiinţa, arta, literatura, îmbogăţind literatura jainistă, atât cu opere literare cât şi sacre. Literatura sacră e cuprinsă în două canoane: unul aparţine călugărilor numiţi digambaras (mai nou şi mai puţin important), celălalt, călugărilor sverambaras (cuprinzând lucrări vechi, din sec. IV î.Hr., scrise în versuri şi proză, în dialectul popular pracrit, al limbii sanscrite) (Emilian Vasilescu, diac.prof.univ.dr., Istoria Religiilor, Bucureşti, 1982.).


Site-ul oficial al Arhiepiscopiei Tomisului
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact