Cugetări - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Cugetări Formularul 3.5% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 3,5%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro

Cugetare

A mai zis: oamenii vorbesc desăvârşit şi lucrează cel mai puţin.

Folosiţi formularul de mai jos
pentru a transmite această cugetare unui prieten drag

Destinatar
*Email:

Completaţi Adresa de Email a Destinatarului


Expeditor
*Nume:

Completaţi Numele şi Prenumele Dvs.

*Email:

Completaţi Adresa Dvs. de Email


*Codul
de
Acces:
Introduceti Codul de Acces din Imagine pentru a merge mai departe


Apăsaţi o singură dată
« Patericale( 373 )
« Filosofice( 0 )
« Populare( 38 )
« Literare( 0 )
« După Subiect( 411 )
« Despre Dragoste( 12 )
« Despre Credinţă( 3 )
« Despre Nădejde( 2 )
« Despre Virtuţi( 16 )
« Despre Încercări( 18 )
« Despre Mântuire( 25 )
« Despre Pocăinţă( 9 )
« Despre Smerenie( 42 )
« Despre Nevoinţă( 27 )
« Despre Milostenie( 10 )
« Despre Păcate( 20 )
« Despre Mândrie( 14 )
« Despre Clevetire( 9 )
« Despre Statornicie( 5 )
« Despre Scripturi( 10 )
« Despre Aproapele( 9 )
« Despre Calugarie( 35 )
« Despre Dreapta Socoteala( 24 )
« Despre Linistire( 14 )
« Despre Smintire( 4 )
« Despre Rugaciune( 28 )
« Despre Ascultare( 25 )
« Despre Frica de Dumnezeu( 11 )
« Despre Înfranare( 27 )
« Despre Moarte( 20 )
« Despre Sfinţenie( 4 )
« Despre Judecăţile lui Dumnezeu( 1 )
« Despre Nebunie( 1 )
« Despre Vremurile de pe Urmă( 3 )
« Despre Tăcere( 22 )
« Despre Pace( 3 )
« Despre Părinţi( 6 )
« Despre Patimi( 12 )
« Despre Conştiinţă( 4 )
« Despre Poruncile Dumnezeieşti( 14 )
« Despre Judecare( 13 )
« Despre Mânie( 12 )
« Despre Curvie( 17 )
« Despre Iertare( 7 )
« Despre Paza minţii( 12 )
« Despre Teamă( 5 )
« Despre Judecata Viitoare( 4 )
« Despre Dragostea de Dumnezeu( 3 )
« Despre Minciună( 3 )
« Despre Voinţă( 10 )
« Despre Însingurare( 13 )
« Despre Primirea de străini( 2 )
« Despre Neagonisire( 4 )
« Despre Dumnezeu( 16 )
« Despre Trezvie( 1 )
« Despre Bucurie( 3 )
« Despre Mulţumire( 2 )
« Despre Muncă( 5 )
« Despre Lenevie( 3 )
« Despre Adevăr( 1 )
« Despre Voia lui Dumnezeu( 3 )
« Despre Plâns( 15 )
« Despre Respect( 2 )
« Despre Deznădejde( 3 )
« Despre Început bun( 3 )
« Despre Răzbunare( 3 )
« Despre Iubirea de arginţi( 7 )
« Despre Purtarea de grijă a lui Dumnezeu( 3 )
« Despre Pizmă( 4 )
« Despre Obrăznicie( 1 )
« Despre Blândeţe( 2 )
« Despre Minte( 11 )
« Despre Judecata Particulară( 2 )
« Despre Ocară( 6 )
« Despre Erezie( 2 )
« Despre Minuni( 6 )
« Despre Dispreţ( 5 )
« Despre Mâncare( 7 )
« Despre Priveghere( 4 )
« Despre Uitare( 2 )
« Despre Timp( 5 )
« Despre Făţărnicie( 3 )
« Despre Beţie( 3 )
« Despre Preoţie( 3 )
« Despre Jertfă de sine( 4 )
« Despre Necazuri( 1 )
« Despre Împărăţia Cerurilor( 3 )
« Despre Lăcomie( 4 )
« Despre Invidie( 1 )
« Despre Râs( 0 )
« Despre Laudă( 5 )
« Despre Îndreptăţire( 1 )
« Despre Răbdare( 4 )
« Despre Cuvânt( 6 )
« Despre Viaţă( 3 )
« Despre Filosofie( 1 )
« Despre Răutate( 5 )
« Despre Boală( 5 )
« Despre Faptă( 9 )
« Despre Conducători( 4 )
« Despre Osândire( 4 )
« Despre Iad( 1 )
« Despre Fericire( 2 )
« Despre Bunătate( 4 )
« Despre Liturghie( 4 )
« Despre Duşmani( 2 )
« Despre Desăvârşire( 1 )
« Despre Familiaritate( 1 )
« Despre Tristeţe( 2 )
« Despre Lepădare de sine( 4 )
« Despre Luare-aminte( 4 )
« Despre Nepăsare( 2 )
« Despre Vorbire( 5 )
« Despre Autoînvinovăţire( 2 )
« Despre Hulă( 1 )


Site-ul Institutului cultural-misionar TRINITAS
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact