ROSTIRI - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » ROSTIRI » Ecumenism Formularul 3.5% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 3,5%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro

Arhiva: Ecumenism

(10 înregistrări)

[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2015-02-21 04:20:00 ]
Preluat de pe site-ul deveghepatriei.wordpress.com
Subiectul Masoneriei revine în actualitate. După ce la începutul lunii făcea vâlvă uriaşul templul masonic care se va construi în Bucureşti, precum şi declaraţia de bucurie pentru alegerea lui Klaus Iohannis ca preşedinte, iată că această organizaţie revine în actualitate.

Într-un interviu pentru ziarulring.ro, Marele Maestru Viorel Dănacu a stârnit rumoare afirmând că doreşte să promoveze o „masonerie pe înţelesul românilor. Chiar am lansat un program: acela al unei masonerii de fundament creştin-ortodox. (&helip;) În lăcaşurile de cult româneşti găsim foarte multe simboluri masonice. Şi, atunci, sigur că am mers pe ideea de a promova această masonerie pe care să o înţelegem noi, românii, majoritar creştin-ortodocşi”.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2010-02-26 06:20:00 ]
Preluat de pe site-ul ortodox Saccsiv.wordpress.com
Desigur, cei daţi cu smirghel pe creieri vor vedea în acest film un soi de Winnetou sau Pocahontas SF realizat strict pentru a face bani. Ca o paranteză, ştiaţi că Poca=demon, hontas = infern? Citiţi vă rog şi:


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2009-10-09 01:50:00 ]
preluat de pe site-ul ortodox Razboi Întru Cuvânt

„Când vei auzi [de acum înainte, n.n.] că Hristos a venit sau S-a ivit pe pământ, atunci să ştii că acela e Antihristul“ (Sf. Zosima de la Solovat)

„... Ilie Tezvitene, nestricat făcându-te pe tine ca să nu vezi moartea, până ce vei propovădui tuturor sfârşitul“ (stihire din slujba Sfantului Proroc Ilie)

Vă împărtăşim un extras dintr-o lucrare intitulată „Apostazia şi Antihristul“, publicată în America, dar în limba rusă, încă din vremea păstoririi Arhiepiscopului Averchie Tausev (1906-1976) la Jordanville (New York). Autorul acestei scrieri cu valoare de catehism este un monah format de către Vlădica Averchie, care însă şi-a trecut numele sub tăcere. În româneşte a apărut, cu această prezentare – alături de alte texte pe aceeaşi temă, multe reprezentând profeţii, viziuni şi cuvinte de folos ale Sfinţilor Părinţi – în volumul purtând titlul: „Apostazia şi Antihristul. După învăţăturile Sfinţilor Părinţi“, Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni, Constanţa, 2008:


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2009-06-15 22:00:00 ]

   În luna Aprilie 2009, la o sinaxă bisericească ţinută în oraşul grecesc Volos, s'a alcătuit următoarea „Mărturisire de credinţă” împotriva ecumenismului, după modelul acelor mărturisiri de credinţă din trecut pe care Biserica le-a dat atunci când s-a confruntat cu o erezie.

   Până acum (la începutul lunii Iunie), Mărturisirea a fost iscălită de 4 mitropoliţi, 39 de egumeni, stareţi, ieromonahi şi monahi din Sfântul Munte, 11 egumeni, 9 arhimandriţi, 9 protoierei, 11 preoţi parohi şi 22 de intelectuali (teologi, profesori etc.) greci. Lista actualizată de semnături poate fi urmărită aici: http://www.impantokratoros.gr/ABF82395.el.aspx

   P.S. Circulă de câteva zile pe internet o altă versiune a acestui text. Fără să caute a o defăima sau să aibe pretenţia că e mai bună, traducerea de faţă, realizată independent, încearcă să redea textul Mărturisirii mai potrivit graiului bisericesc.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2009-05-11 14:00:00 ]
preluat de pe site-ul ortodox Razboi Întru Cuvânt
„Jertfa celor nelegiuiţi este urâciune pentru Domnul.“ (Pilde. 21:27)

În loc de prefaţă

Ce este pseudo-ecumenismul, cunoscut de obicei sub numele de ecumenism? Este o erezie ecleziologică care n-are nici o legatură cu adevăratul ecumenism creştin şi care afectează Biserica Ortodoxă în timpurile noastre. Biserica Ortodoxă a avut de luptat împotriva ereziei în fiecare generaţie, cea de faţă nefiind o excepţie. Ne-am decis să dăm cititorului câteva exemple practice în legatură cu acest fenomen, prin intermediul câtorva articole preliminarii.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2009-03-04 12:00:00 ]
I. Introducerea documentelor electronice în România

Începând cu 1 ianuarie 2009, în România se emit paşapoarte electronice care pe lângă datele personale obişnuite conţin elemente biometrice – imaginea facială şi impresiunile digitale (amprente) – stocate pe un microcip de tip RFID (Radio Frequency Identification – identificare prin unde radio). România este prima ţară din Uniunea Europeană cu acest regim al actelor de identitate reglementat prin OGU 94/2008, HG 1566/2008 şi prin Regulamentul Consiliului Europei nr. 2.252/2004. Nicio ţară din Europa nu deţine deocamdată acest tip de paşaport cu ambele elemente biometrice încorporate. Început în judeţul Ilfov, până în iunie 2009 se urmăreşte extinderea sistemului în toată ţara.

Din luna decembrie a anului 2008, în România se începe emiterea unui nou model de permis auto de tip card, care de asemenea conţine un microcip electronic RFID. Măsura a fost implementată în ascuns, fără promovarea în mass-media şi fără o bază legislativă naţională (actualul Ordin nr. 1.455/2006 nu include microcipul între elementele permisului), ci doar în baza Directivei UE 126/2006 privind permisele de conducere. Cip-ul va conţine obişnuitele date personale, dar şi informaţii privind starea de sănătate: vederea, auzul, boli, ori restricţionări de tipul „posesorul trebuie sa conducă doar ziua sau doar însoţit”. Contravenţiile, amenzile şi orice alte date vor fi stocate tot aici, asemenea unui cazier care nu se poate şterge. ......


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2008-07-02 17:00:00 ]
Arhim. Gheorghe Kapsanis, Stareţul Mănăstirii Grigoriu din Sfântul Munte Athos.
În prima sa întrunire de la Ravenna (octombrie 2007), Comisia Mixtă Internaţională pentru Dialog Teologic între ortodocşi şi romano-catolici susţine că a pus „o bază fermă pentru discutarea viitoare a chestiunii primatului la nivelul universal al Bisericii” (Documentul de la Ravenna, paragraful 46)[1]. „Baza fermă”, după cum reiese din cele 46 de paragrafe ale documentului de mai sus, este accepţiunea că în timpul primului mileniu, înainte de Schisma finală din 1054, episcopul Romei era recunoscut ca primul între cei cinci patriarhi în cadrul sinodalităţii bine funcţionabile de atunci. Se anunţă discutarea în continuare asupra primatului după cum urmează: „Chestiunea rolului episcopului Romei în comuniunea tuturor Bisericilor romane să fie studiată în profunzime. Care anume e funcţia specifică a episcopului primului scaun în eclesiologia comunională şi în lumina a ceea ce s-a spus în documentul prezent despre sinodalitate şi autoritate? Cum anume trebuie înţeleasă şi experiată în lumina practicii eclesiale a primului mileniu învăţătura despre primatul universal formulată în Conciliile I şi II Vatican? Sunt chestiuni cruciale pentru dialogul nostru şi pentru speranţele restaurării comuniunii depline între noi” (paragraful 45).


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2008-06-18 23:22:00 ]
Preafericite Părinte Patriarh, Înalt Preasfinţiţi Părinţi Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, Preasfinţiţi Părinti Episcopi şi Episcopi Vicari,
La îndepărtatele Chilii din Sfântul Munte Athos, unde din mila Maicii Domnului ne petrecem viaţa călugărească, au ajuns veşti grozav de triste pentru Sfânta noastră Ortodoxie. Bucuria acestor zile ale Penticostarului, cea mai luminoasă perioadă a anului liturgic, ne-a fost adanc înnegurată de aflarea celor petrecute la Timişoara, oraş mitropolitan, în prima duminică după Înjumătăţirea praznicului Învierii. Împărtăşirea mitropolitului ortodox Nicolae Corneanu cu cei care l-au răstingnit pe Hristos în urmă cu 300 de ani şi continuă să-L răstignească, punând la grea încercare sufletele şi vieţile românilor ortodocşi din Ardeal, reprezintă un fapt fără pecedent în istoria Bisericii Ortodoxe Române, şi, după cum reiese din Sfintele Canoane ale Bisericii şi din scrierile Sfinţilor Părinţi, constituie un act de cea mai mare gravitate, asemănat adesea de Sfinţii Părinţi cu vânzarea lui Hristos.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2008-06-18 22:18:00 ]
Părintele Arsenie Papacioc este şi ramâne una dintre marile personalităţi duhovniceşti, care încă supravieţuieşte nu doar vârstei sale, dar şi întregii situaîii sociale, politice, culturale din vremurile noastre. Astăzi Sfinţia sa se face simţit şi ca o respiraţie a duhului în sufletele multor oameni dornici de adevăr, lumină şi mântuire. Părintele Arsenie rămâne şi este un dar de la Dumnezeu, lăsat nouă, din mila şi dragostea Sa pentru noi, pentru tot românul din ţară, dar şi de peste hotarele ei.

Astfel, în dilema şi dezbaterea aparută pe marginea împărtăşirii Mitropolitului Banatului Nicolae Corneanu în Biserica Greco-Catolică, am găsit de cuviinţă să îi luăm un interviu, pentru a afla părerea Sfinţiei sale cu privire la acest eveniment.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2008-05-01 22:00:00 ]
Discutam cu o cunoştinţă de a mea, despre metodele de lucru cu iehoviştii. Entuziasmată ea îmi spuse: “L-am vânat pe următorul martor care mi-a călcat pragul casei. Imediat ce a venit, am început să-l bombardez cu versetele Scripturii, unul după altul. Să-l fi văzut cum făcea feţe-feţe! La sfârşit l-am pocnit cu Ioan 1,1 drept între ochi, după care l-am dat afară!”


» Editoriale[ 1 ]
» Ortodoxie[ 60 ]
» Ecumenism[ 20 ]
» Ştiri[ 20 ]
» Bioetică[ 18 ]
» Istorice[ 4 ]
» Poezii[ 62 ]
» Hărţi[ 0 ]
< April 2024 >
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


Site-ul Institutului cultural-misionar TRINITAS
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact