ROSTIRI - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » ROSTIRI » Ortodoxie Formularul 3.5% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 3,5%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro

Arhiva: Ortodoxie

(10 înregistrări)

[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2017-10-28 12:40:00 ]

Mă supăr doar când vreau eu
Pilda numărul 1

      Un călugar era irascibil. Se supăra foarte repede, aproape din orice. Deşi se ruga neîncetat lui Dumnezeu să îl scape de supărare, de fiecare dată când se ridica de la rugăciune, se mânia pe unul dintre fraţi. La un moment a îndrăznit să-I spună lui Dumnezeu: "Doamne, nu Te-am rugat eu să mă scapi de supărare? De ce mă laşi să mă cert cu fraţii aşa des?". Dumnezeu i-a răspuns: „Cum vrei tu să exersezi refuzul supărării fără materie primă? Nu Mi-ai spus tu să te scap de supărare? De aceea îţi trimit mereu pe cineva, ca să ai ocazie să nu te superi chiar dacă îţi dă motiv. Tu poţi să înveţi să înoţi într-un bazin fără apă? Tot aşa este şi cu răspunsul Meu la rugăciunile tale! Numai tu eşti stăpân pe reacţiile tale”. Călugărul s-a luminat şi de atunci îşi spunea mereu: "Mă supăr doar când vreau eu". Şi aşa a scăpat călugărul de supărare.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2017-10-27 11:51:00 ]
Cuvioasa Maica Pelaghia de la Reazani.
Maica Pelaghia s-a născut în satul Zaharovo, regiunea Reazani (Rusia) în anul 1890. Oarbă din naştere a primit de la Dumnezeu darul de văzătoare cu duhul. Din cauza unui tratament greşit al mamei sale care era însărcinată, fetiţa s-a născut oarbă. Ea ştia toată psaltirea pe de rost. A fost un om deosebit. În copilărie când avea cinci-şase ani, era vizitată de o călugăriţă care o învăţa despre credinţa adevărată. Îi citea fetiţei psalmi şi rugăciuni. Tânăra avea o memorie extraordinară, orice psalm putea să-l memoreze numai după ce i se citea de trei ori.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2015-05-11 10:33:00 ]
ieromonah ATAL TOMA

Fraţi creştini,

Sfânta Biserică ortodoxă vorbeşte astăzi despre convorbirea lui Iisus Hristos pe care o poartă cu o femeie din Samaria, din cetatea Sihar, la fântâna lui Iacov, Hristos stă de vorbă cu femeia aceasta care făcea parte dintr-o provincie pe care evreii o ocoleau, samaritenii fiind socotiţi de ei inferiori lor, ei nevrând nici să calce pe pământurile samarinene, darămite să mai şi vorbească cu ei. Faptul acesta reiese şi din evanghelie, căci însâşi femeia se miră că Hristos stă de vorbă cu ea. Dar Hristos îi vorbeşte acestei străine, şi o roagă să-i deie apă să bea, făgăduindu-i că El poate să-i dea apa cea vie, din care dacă va bea nu va mai înseta în veci. Femeia este neîncrezătoare la început, însă când Iisus Hristos îi descoperă că ea trăia în păcat , schimbând pe rând cinci bărbaţi cărora le devenise nevastă, aceasta crede că El este Mesia şi fuge în sat propovăduindu-L. . Şi aici e lucru minunat , că cetăţenii Siharului, deşi aud şi văd o femeie uşoară, ca să nu spunem neînfrânată, propovăduind pe Mesia, o cred, că aşa zice Scriptura, că au crezut pentru cuvântul femeii care zicea: veniţi am aflat pe acela despre care au scris proorocii, El mi-a spus mie toate câte am făcut.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2015-05-11 10:25:00 ]
ieromonah ATAL TOMA
„Doamne, om nu am.”

Fraţi creştini ortodocşi,

De trei ani de zile Hristos le propovăduia evreilor despre milă, despre despre consuferinţa cu cel ce suferă, despre iubirea necondiţonată de iubire despre o schimbare, o metamorfoză profundă a valorilor umane, sub lumina Dumnezeului lui Avraam, lui Isaac şi al lui Iacov, despre renunţarea la „dinte pentru dinte” şi despre îmbrăţişarea dăruirii pentru celălalt, a întoarcerii obrazului. De mai bine de trei ani de zile Hristos le vindeca neputincioşi, orbi, şchiopi, ologi, paralitici, le înviase morţii, le săturase pântecele a mulţimi de oameni flămnzi, cu doar câteva pâini şi câţiva peştişori, îi ajutase chiar să pescuiască, în chip minunat, atâta peşte cât nu prinseseră ei niciodată. Şi iată-l astăzi pe Hristos la scăldătoarea Vitezda, în Ierusalim, lângă „poarta oilor”, una dintre intrările în cetate, numită aşa pentru că acolo se spălau măruntaiele animalelor aduse la templul lui Solomon, pentru jertfă. Era zi de sabat, Sâmbătă, zi de rugăciune la evrei.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2015-05-11 06:55:00 ]
ieromonah ATAL TOMA
„Şi nu fi necredincios, ci credincios. Că fericiţi cei ce nu au văzut şi au crezut!”

Hristos a înviat! Fraţi creştini ortodocşi,

Au trecut deja 8 zile de la praznicul sfintei Învieri a Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se arătase în repetate rânduri Maicii Domnului, Mariei Magdalena, femeilor mironosiţe, pe drumul spre Emaus se arătase, stătuse de vorbă şi cinase cu Luca şi Cleopa, apoi se arătase şi ucenicilor lui, care erau în Ierusalim, încuiaţi într-o casă de frica evreilor, încă din vinerea Răstignirii. Ucenicii îl văzuseră înviat aşadar, numai Toma cel numit şi geamănul, nu. Îi spuneau ucenicii că a înviat Hristos, ba chiar vedea şi pe mulţi morţi ai evreilor înviaţi şi umblând pe străzile Ierusalimului, şi tot nu voia să creadă pe nimeni că Iisus Hristos, Învăţătorul lui, a înviat! Şi pentru că ucenicii insistau să-i vorbească despre Învierea Domnului, iată-l pe Toma spunând răspicat:„Dacă nu voi vedea în palmele Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede!” O, Tomo, Tomo, tu care l-ai văzut pe Hristos legat, şi după aceea l-ai părăsit, împreună cu ceilalţi ucenici, oare cum ceri tu să îl atingi pe Cel de care-ai fugit? Şi de ce ceri să vezi semnul cuielor din palmele Mântuitorului? Cine ţi-a spus ţie că avea palmele pironite pe cruce? Cine ţi-a spus ţie că lui Hristos i-au străpuns coasta cu suliţa? Că doar nu erai de faţă când L-au răstignit. Ai fugit de frică, şi acum stai închis, tot de frică împreună cu ucenicii. V-aţi încuiat în casă aşa încât Hristos intră prin uşile încuiate tocmai ca să nu vă sperie bătând la uşi. Cum de crezi că a fost răstignit şi îngropat, deşi nu ai văzut tu personal nici Răstignirea nici îngroparea, dar nu vrei să crezi că a înviat?


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2015-05-11 06:50:00 ]
ieromonah ATAL TOMA
„Pentru că Fiul Omului n-a venit ca să i se slujească ci, ca El să slujească şi să-şi dea viaţa preţ de răscumpărare pentru mulţi”

Fraţi creştini ortodocşi,

Iată-ne ajunşi la sfărşitul celei de-a cincea săptămâni a postului sfintelor Patimi ale Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Înainte de a vorbi strict despre insemnătatea sfintei Evanghelii citită astăzi, vreau să vorbim despre cântările pe care le-am auzit adesea cântate în această săptămână, în ceste cadrul sfintelor slujbe. Şi cred că nu este creştin care, participând la slujbele ortodoxe ale acestei săptămâni să nu simtă că se pomeneşte tot mai des apropierea patimilor şi Învierii lui Hristos.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2014-11-19 17:30:00 ]
ieromonah ATAL TOMA

„Mergi şi fă şi tu asemenea”

      Fraţi creştini, astăzi Sfânta Evanghelie vorbeşte despre una dintre cele mai grăitoare pilde, pilda samarineanului milostiv. Despre această pildă se pot vorbi multe zile în şir, şi tot nu am epuiza învăţăturile folositoare pe care le putem afla din ea; vă reţinem atenţia doar câteva minute pentru a culege nectarul învăţăturilor şi îndemnurilor aflate ăn aceată pildă. Pilda e atât de însemnată că l-a făcut pe sf Ioan Gură-de-Aur să spună că Hristos şi dacă nu ar fi făcut minuni, şi ar fi venit pe pământ spunând numai pilda aceasta, apoi să fie dat răstignirii, şi tot ar fi fost de-ajuns ca să schimbe cursul istoriei omenirii. Dar haide să recapitulăm pe scurt, mai ales pentru cei care nu au ajuns dintru început la slujbă, această pildă şi contextul în care a fost spusă.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2014-11-12 04:15:00 ]
ieromonah ATAL TOMA
Fraţi creştini,

     Astăzi Sfânta Evanghelie ne relatează două minuni săvârşite de Mântuitorul. Iair, mai marele sinagogii evreilor vine la Iisus Hristos spunându-i că fata lui este bolnavă. Mântuitorul promite că vine să o vindece. În drumul spre casa lui Iair, mulţimile îl împresurau pe Hristos, iar o femeie care avea scurgere de sânge de mulţi ani, şi a cărei brumă de avere o dăduse medicilor, însă fără folos, se atinge de Mântuitorul şi se vindecă. Hristos ajunge în casa lui Iair. Aici, fetiţa deja murise, şi erau adunate rudele, bocitoralele, curioşii, vecinii probabil, oameni de tot soiul. Nu uitaţi că Iair era om cu funcţie. Hristos, înainte de a o învia pe fată, îi dă pe toţi cei strânşi afară. Păstrează în casă pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov, dimpreună şi pe părinţii lor. Şi aici sfânta Scriptură spune „Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru copilă. Dar Iisus le-a răspuns: Nu vă tânguiţi, că n-a murit, ci doarme. Şi toţi îl luau în râs.” Auziţi fraţi creştini: îl luau în râs deşi văzuseră vindecarea celeia ce avea scurgere de sânge, şi căreia Hristos îi spusese Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace. Apoi şi lui Iair îi spusese clar: crede numai, şi fiica ta se va mântui! Mântuitorul le cerea credinţă şi ei râd de El; mai găsesc energie să râdă de el, când aveau mortul în casă. Şi Petru şi ceilalţi doi ucenici râd de el. Şi ei văzuseră, nu cu mult timp în urma pe Fiul văduvei din Nain înviat. Şi totuşi rădeau de Hristos. Atunci Hristos îi dă afară. Îi dă afară pe necredincioşi, şi rămâne singur cu fata moartă pe care o înviază şi o dă apoi familiei, poruncindu-le să îi deie ceva să mănânce.


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2014-03-03 10:55:00 ]
Preluat de pe site-ul extraterestriidemascati.wordpress.com

Aducem înaintea dumneavoastră un articol interesant, care nu excelează atât prin stilul său, cât prin mesajul pe care îl transmite şi prin tăria de nezdruncinat a dovezilor creaţioniste.

MERCEDES CLASS

      Ştiinţa de azi popularizează agresiv faptul că omul se trage din maimuţă şi că lumea sa format la big bang şi că în decursul a miliarde de ani de evoluţie a ajuns aşa cum e azi.

      Dacă ţi-aş spune că o maşina Mercedes Benz S-class a aparut singură din nimic ai zice că sunt nebun şi că nu este posibil aşa ceva. Dacă am pune pe un camp toate piesele din care este făcută această maşină şi am aştepta zeci, sute sau miliarde de ani ca să se monteze într-o maşină funcţională sub acţiunea forţelor şi legilor naturii, acest lucru nu ar avea loc.

      Sprijinul pe care se bazează teoria evoluţionistă şi a big-bangului si orice altă teorie care neagă pe Dumnezeu şi care îi dă o oarecare credibilitate este timpul, dar vă rog să vă gândiţi acel mercedes S care are poate cu ceva peste 10000 de piese s-ar asambla singur sub acţiunea ploii, vântului şi alte fenomene naturale în 13,5 miliarde de ani cât spun cercetătorii că are universul? Eu nu cred, voi vă rog să gândiţi cu mintea voastră. Cum să apară atunci la nimereală omul şi tot ecosistemul acesta deosebit de complex?


[ Clasat în: Array ] [ Data Publicării: 2014-01-07 15:20:00 ]
Pr. Dumitru Stăniloae
* Articol publicat în revista Ziarul Lumina
Ortodoxia este identică în credinţa şi cultul ei cu conţinutul de credinţă şi de cult al creştinismului originar. Dar faptul paradoxal şi absolut autentic este că, fiind în esenţă prelungirea credinţei, cultului şi spiritualităţii Bisericii nedivizate de la început, Ortodoxia răspunde totuşi perfect necesităţilor spirituale de azi ale popoarelor care au păstrat-o. Ea nu s-a modificat esenţial după perioadele istorice prin care a trecut omenirea în cele două mii de ani. Ea nu a făcut din elementul trecător al uneia sau alteia din perioadele istorice elemente esenţiale ale fiinţei ei ca să-i fie greu acum să le elimine. Ea nu s-a medievalizat ca romano-catolicismul, nu e produsul protestului renascentist ca protestantismul, şi nu caută nici acum o modificare esenţială pentru a se adapta timpului nostru prin secularizare. Ea a rămas la valorile esenţiale şi permanent umane ale evlaviei, la preocupările simple, adânci şi netrecătoare ale omului în raportarea lui la absolut. Ea l-a ajutat pe om să-şi dea un răspuns la întrebările trecătoare ale epocilor prin răspunsul ce l-a dat întrebărilor lui fundamentale de totdeauna. Ea nu s-a identificat cu armura greoaie şi cu formele complicate de luptă ale cavalerului medieval sau cu haina severă şi cu codul social disimulatoriu al burghezului individualist, ci şi-a păstrat vioiciunea de mişcări şi simplitatea de gândire şi de manifestare directă şi esenţială a omului natural de totdeauna, putând fi totdeauna aceeaşi şi totdeauna actuală.


» Editoriale[ 1 ]
» Ortodoxie[ 60 ]
» Ecumenism[ 20 ]
» Ştiri[ 20 ]
» Bioetică[ 18 ]
» Istorice[ 4 ]
» Poezii[ 62 ]
» Hărţi[ 0 ]
< April 2024 >
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


Site-ul Institutului cultural-misionar TRINITAS
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact