Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent Formularul 2% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 2%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro
  Acest website apare cu binecuvântarea

IPS Dr. TEODOSIE
Arhiepiscopul Tomisului
Sfintele Cruci
"Sfânta Cruce nu este pusă de mână omenească ci creşte natural din pământ. La ea se vindecă numai oamenii bolnavi. Aceşti oameni, când se aduc aici, îi aşez în interiorul paraclisului. Se închină Sfintei Cruci, le citesc câteva rugăciuni şi-i ung cu untdelemn din candelele neadormite. După aceea îi las lângă Cruce câteva zile şi nopţi căci dormind, prin vis, majoritatea se tămăduiesc după cum am multe exemple. Iar la Crucea de afară se vindecă numai animalele bolnave. Se aduc şi se priponesc lângă ea şi după o noapte se vindecă". Aşa povestea, cu câteva zeci de ani in urmă, Protosinghelul Anastasie Negară, unui doritor de adevăr.
Icoana Maicii Domnului - făcătoare de minuni
Icoana după ce se sfinţeşte, devine un chip viu, pentru că este reprezentarea sfântului sau a lui Dumnezeu, dar prin stropirea cu apă sfinţită şi prin însufleţirea cu harul Sfântului Duh, icoana devine o fereastră către Lumea Cerească, devine sfântă, devine o parte din cer. Iată că icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Dervent este cea pe care ea a considerat-o ca fiind potrivită pentru a se apropia mai mult de noi, iar pe noi să ne apropie de Dumnezeu.
Izvorul Tămăduirii
Vom aminti acum şi despre un alt dar Sfânt al lui Dumnezeu dat oamenilor, dar ce se află într-o oază de linişte şi binecuvântare din Sud-vestul Dobrogei, la Mănăstirea Dervent.


Axion - Vrednica iesti cu adevarat. glas VIII de Constantinos Psahos

În interpretarea Grupului Psaltic "Sf. Ap. Andrei" al Mănăstirii Dervent


Versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania - Arhiepiscopul Clujului sprijinit pe numeroase alte osteneli

Pagina pentru webmasteri: include in site-ul tău banner-ele pentru Sf. Scriptura. Doamne ajută!

BIBLIA ANANIA în format PDF
recomandată pentru dispozitive mobile
ROSTIRI
Revista Mănăstirii Dervent
PREDICĂ LA DUMINICA A V-a DUPĂ PAŞTI „A SAMARINENECEI” - 10 mai 2015
ieromonah ATAL TOMA

Fraţi creştini,

Sfânta Biserică ortodoxă vorbeşte astăzi despre convorbirea lui Iisus Hristos pe care o poartă cu o femeie din Samaria, din cetatea Sihar, la fântâna lui Iacov, Hristos stă de vorbă cu femeia aceasta care făcea parte dintr-o provincie pe care evreii o ocoleau, samaritenii fiind socotiţi de ei inferiori lor, ei nevrând nici să calce pe pământurile samarinene, darămite să mai şi vorbească cu ei. Faptul acesta reiese şi din evanghelie, căci însâşi femeia se miră că Hristos stă de vorbă cu ea. Dar Hristos îi vorbeşte acestei străine, şi o roagă să-i deie apă să bea, făgăduindu-i că El poate să-i dea apa cea vie, din care dacă va bea nu va mai înseta în veci. Femeia este neîncrezătoare la început, însă când Iisus Hristos îi descoperă că ea trăia în păcat , schimbând pe rând cinci bărbaţi cărora le devenise nevastă, aceasta crede că El este Mesia şi fuge în sat propovăduindu-L. . Şi aici e lucru minunat , că cetăţenii Siharului, deşi aud şi văd o femeie uşoară, ca să nu spunem neînfrânată, propovăduind pe Mesia, o cred, că aşa zice Scriptura, că au crezut pentru cuvântul femeii care zicea: veniţi am aflat pe acela despre care au scris proorocii, El mi-a spus mie toate câte am făcut.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „VINDECĂRII PARALITICULUI DE LA SCĂLDĂTOAREA VITEZDA” - 3 mai 2015
ieromonah ATAL TOMA
„Doamne, om nu am.”
Fraţi creştini ortodocşi,

De trei ani de zile Hristos le propovăduia evreilor despre milă, despre despre consuferinţa cu cel ce suferă, despre iubirea necondiţonată de iubire despre o schimbare, o metamorfoză profundă a valorilor umane, sub lumina Dumnezeului lui Avraam, lui Isaac şi al lui Iacov, despre renunţarea la „dinte pentru dinte” şi despre îmbrăţişarea dăruirii pentru celălalt, a întoarcerii obrazului. De mai bine de trei ani de zile Hristos le vindeca neputincioşi, orbi, şchiopi, ologi, paralitici, le înviase morţii, le săturase pântecele a mulţimi de oameni flămnzi, cu doar câteva pâini şi câţiva peştişori, îi ajutase chiar să pescuiască, în chip minunat, atâta peşte cât nu prinseseră ei niciodată. Şi iată-l astăzi pe Hristos la scăldătoarea Vitezda, în Ierusalim, lângă „poarta oilor”, una dintre intrările în cetate, numită aşa pentru că acolo se spălau măruntaiele animalelor aduce la templul lui Solomon, pentru jertfă. Era zi de sabat, Sâmbătă, zi de rugăciune la evrei.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „TOMII” - 19 aprilie 2015
ieromonah ATAL TOMA
„Şi nu fi necredincios, ci credincios. Că fericiţi cei ce nu au văzut şi au crezut!”


Hristos a înviat! Fraţi creştini ortodocşi,

Au trecut deja 8 zile de la praznicul sfintei Învieri a Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se arătase în repetate rânduri Maicii Domnului, Mariei Magdalena, femeilor mironosiţe, pe drumul spre Emaus se arătase, stătuse de vorbă şi cinase cu Luca şi Cleopa, apoi se arătase şi ucenicilor lui, care erau în Ierusalim, încuiaţi într-o casă de frica evreilor, încă din vinerea Răstignirii. Ucenicii îl văzuseră înviat aşadar, numai Toma cel numit şi geamănul, nu. Îi spuneau ucenicii că a înviat Hristos, ba chiar vedea şi pe mulţi morţi ai evreilor înviaţi şi umblând pe străzile Ierusalimului, şi tot nu voia să creadă pe nimeni că Iisus Hristos, Învăţătorul lui, a înviat! Şi pentru că ucenicii insistau să-i vorbească despre Învierea Domnului, iată-l pe Toma spunând răspicat:„Dacă nu voi vedea în palmele Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede!” O, Tomo, Tomo, tu care l-ai văzut pe Hristos legat, şi după aceea l-ai părăsit, împreună cu ceilalţi ucenici, oare cum ceri tu să îl atingi pe Cel de care-ai fugit? Şi de ce ceri să vezi semnul cuielor din palmele Mântuitorului? Cine ţi-a spus ţie că avea palmele pironite pe cruce? Cine ţi-a spus ţie că lui Hristos i-au străpuns coasta cu suliţa? Că doar nu erai de faţă când L-au răstignit. Ai fugit de frică, şi acum stai închis, tot de frică împreună cu ucenicii. V-aţi încuiat în casă aşa încât Hristos intră prin uşile încuiate tocmai ca să nu vă sperie bătând la uşi. Cum de crezi că a fost răstignit şi îngropat, deşi nu ai văzut tu personal nici Răstignirea nici îngroparea, dar nu vrei să crezi că a înviat?
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „SFINTEI MARIA EGIPTEANCA” - 27 martie 2015
ieromonah ATAL TOMA
„Pentru că Fiul Omului n-a venit ca să i se slujească ci, ca El să slujească şi să-şi dea viaţa preţ de răscumpărare pentru mulţi”
Fraţi creştini ortodocşi,

Iată-ne ajunşi la sfărşitul celei de-a cincea săptămâni a postului sfintelor Patimi ale Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Înainte de a vorbi strict despre insemnătatea sfintei Evanghelii citită astăzi, vreau să vorbim despre cântările pe care le-am auzit adesea cântate în această săptămână, în ceste cadrul sfintelor slujbe. Şi cred că nu este creştin care, participând la slujbele ortodoxe ale acestei săptămâni să nu simtă că se pomeneşte tot mai des apropierea patimilor şi Învierii lui Hristos.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
LOVITURA DE GRAŢIE DIN PARTEA PATRIARHULUI DANIEL: “MASONERIA ESTE SATANISTĂ ŞI RUPTĂ DE HRISTOS! SUNT ANATEMIZAŢI!”
Preluat de pe site-ul deveghepatriei.wordpress.com
Subiectul Masoneriei revine în actualitate. După ce la începutul lunii
făcea vâlvă uriaşul templul masonic care se va construi în Bucureşti, precum şi declaraţia de bucurie pentru alegerea lui Klaus Iohannis ca preşedinte, iată că această organizaţie revine în actualitate.

Într-un interviu pentru ziarulring.ro, Marele Maestru Viorel Dănacu a stârnit rumoare afirmând că doreşte să promoveze o „masonerie pe înţelesul românilor. Chiar am lansat un program: acela al unei masonerii de fundament creştin-ortodox. (…) În lăcaşurile de cult româneşti găsim foarte multe simboluri masonice. Şi, atunci, sigur că am mers pe ideea de a promova această masonerie pe care să o înţelegem noi, românii, majoritar creştin-ortodocşi”.
[ Clasat în: Ecumenism ]
PREDICĂ LA DUMINICA „SAMARINEANULUI MILOSTIV” - 16 noiembrie 2014
ieromonah ATAL TOMA

„Mergi şi fă şi tu asemenea”

      Fraţi creştini, astăzi Sfânta Evanghelie vorbeşte despre una dintre cele mai grăitoare pilde, pilda samarineanului milostiv. Despre această pildă se pot vorbi multe zile în şir, şi tot nu am epuiza învăţăturile folositoare pe care le putem afla din ea; vă reţinem atenţia doar câteva minute pentru a culege nectarul învăţăturilor şi îndemnurilor aflate ăn aceată pildă. Pilda e atât de însemnată că l-a făcut pe sf Ioan Gură-de-Aur să spună că Hristos şi dacă nu ar fi făcut minuni, şi ar fi venit pe pământ spunând numai pilda aceasta, apoi să fie dat răstignirii, şi tot ar fi fost de-ajuns ca să schimbe cursul istoriei omenirii. Dar haide să recapitulăm pe scurt, mai ales pentru cei care nu au ajuns dintru început la slujbă, această pildă şi contextul în care a fost spusă.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „ÎNVIERII FIICEI LUI IAIR” - 9 noiembrie 2014
ieromonah ATAL TOMA
Fraţi creştini,

     Astăzi Sfânta Evanghelie ne relatează două minuni săvârşite de Mântuitorul. Iair, mai marele sinagogii evreilor vine la Iisus Hristos spunându-i că fata lui este bolnavă. Mântuitorul promite că vine să o vindece. În drumul spre casa lui Iair, mulţimile îl împresurau pe Hristos, iar o femeie care avea scurgere de sânge de mulţi ani, şi a cărei brumă de avere o dăduse medicilor, însă fără folos, se atinge de Mântuitorul şi se vindecă. Hristos ajunge în casa lui Iair. Aici, fetiţa deja murise, şi erau adunate rudele, bocitoralele, curioşii, vecinii probabil, oameni de tot soiul. Nu uitaţi că Iair era om cu funcţie. Hristos, înainte de a o învia pe fată, îi dă pe toţi cei strânşi afară. Păstrează în casă pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov, dimpreună şi pe părinţii lor. ?i aici sf Scriptură spune ”?i toţi plângeau şi se tânguiau pentru copilă. Dar Iisus le-a răspuns: Nu vă tânguiţi, că n-a murit, ci doarme. ?i toţi îl luau în râs.” Auziţi fraţi creştini: îl luau în râs deşi văzuseră vindecarea celeia ce avea scurgere de sânge, şi căreia Hristos îi spusese Credinţa ta te-a mântuit , mergi în pace. Apoi şi lui Iair îi spusese clar : crede numai , şi fiica ta se va mântui! Mântuitorul le cerea credinţă şi ei râd de El; mai găsesc energie să râdă de el, când aveau mortul în casă. ?i Petru şi ceilalţi doi ucenici râd de el. ?i ei văzuseră, nu cu mult timp în urma pe Fiul văduvei din Nain înviat. ?i totuşi rădeau de Hristos. Atunci Hristos îi dă afară. Îi dă afară pe necredincioşi, şi rămâne singur cu fata moartă pe care o înviază şi o dă apoi familiei, poruncindu-le să îi deie ceva să mănânce.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
NORI NEGRI
autor necunoscut
Nori de ploaie se adună
Dinspre Cluj spre Odorhei.
Unii vor să ne impună
Să jucăm cum cântă ei.
[ Clasat în: Poezii ]
ADUCEREA DE LA SFÂNTUL MUNTE ATHOS LA MĂNĂSTIREA DERVENT A UNEI COPII A ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI “AXION ESTIN”
Miercuri 11 iunie 2014, ora 17, va sosi la Dervent, din Sfântul Munte Athos, copia icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului "Axion Estin“. Ea este darul părinţilor români care vieţuiesc la mănăstirea Vatopedu pentru mănăstirea Dervent şi va fi adusă de Înaltpreasfinţitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Arhimandritul Andrei, stareţul mănăstirii Dervent.
[ Clasat în: Ştiri ]
DOVEZI ALE EXISTENŢEI LUI DUMNEZEU
Preluat de pe site-ul extraterestriidemascati.wordpress.com

Aducem înaintea dumneavoastră un articol interesant, care nu excelează atât prin stilul său, cât prin mesajul pe care îl transmite şi prin tăria de nezdruncinat a dovezilor creaţioniste.
MERCEDES CLASS

      Ştiinţa de azi popularizează agresiv faptul că omul se trage din maimuţă şi că lumea sa format la big bang şi că în decursul a miliarde de ani de evoluţie a ajuns aşa cum e azi.
      Dacă ţi-aş spune că o maşina Mercedes Benz S-class a aparut singură din nimic ai zice că sunt nebun şi că nu este posibil aşa ceva. Dacă am pune pe un camp toate piesele din care este făcută această maşină şi am aştepta zeci, sute sau miliarde de ani ca să se monteze într-o maşină funcţională sub acţiunea forţelor şi legilor naturii, acest lucru nu ar avea loc.
      Sprijinul pe care se bazează teoria evoluţionistă şi a big-bangului si orice altă teorie care neagă pe Dumnezeu şi care îi dă o oarecare credibilitate este timpul, dar vă rog să vă gândiţi acel mercedes S care are poate cu ceva peste 10000 de piese s-ar asambla singur sub acţiunea ploii, vântului şi alte fenomene naturale în 13,5 miliarde de ani cât spun cercetătorii că are universul ? Eu nu cred, voi vă rog să gândiţi cu mintea voastră. Cum să apară atunci la nimereală omul şi tot ecosistemul acesta deosebit de complex ?

[ Clasat în: Ortodoxie ]
BOGAT ... sau ZAHEU?
de Marina Adrian Liviu
Cel mai mare între vameşi,
Pe al său nume Zaheu
S-a suit în dud să vadă,
Pe Fiul Lui Dumnezeu
[ Clasat în: Poezii ]
NOAPTE BUNĂ, COPII DIN BELGIA! (Basm belgian)
Sursa: doxologia.ro
A fost odată ca niciodată o fetiţă din Belgia care avea un căţel. Într-o zi, fetiţa s-a îmbolnăvit foarte tare, iar părinţii ei au dus-o la spital. După ce a consultat-o, doctorul a clătinat din cap.
      – Îmi pare rău, le spuse el părinţilor, nu pot face nimic, fetiţa voastră are o boală incurabilă. Dar, dacă doriţi, aţi putea să o eutanasiaţi. Ne ocupăm noi, nu vă costă nimic.
[ Clasat în: Bioetică ]
CE ESTE CREŞTINISMUL ?
[Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni]
„Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, că eu vă voi odihni pe voi"

Ce este creştinismul?

Creştinismul e suprema regulă de viaţă prin care putem să biruim mizeria universală şi urâciunea morţii. El e simplu şi la îndemâna tuturor. Şi este atât de simplu încât un ţăran îl înţelege mai uşor decât un savant sau un filosof.

Creştinismul nu e nici filosofie, nici ştiinţă şi nici teologie. Cine îşi închipuie că Iisus a venit în lume pentru a fi obiect de filosofie, de cercetare ştiinţifică sau de discuţie teologică, se înşeală amarnic, căci pentru creştinismul adevărat, discuţiile, oricât de strălucite ar fi ele, nu au nici o valoare. Numai ceea ce se trăieşte are valoare. Iubirea trebuie trăită, iar nu discutată.

Pentru a înţelege mai bine, închipuieşte-ţi că un cerşetor tremură de frig şi moare de foame la poarta casei tale în timp ce tu discuţi filosofic despre frumuseţea iubirii creştine, fără să vrei să-l bagi în seamă. Un trecător s-a înduioşat şi i-a aruncat un ban în mâna întinsă. Ei bine, adevăratul creştinism e în gestul sumar al trecătorului milos şi nicidecum în splendida ta discuţie filosofică. Creştinismul e iubirea activă, iubirea transformată imediat în faptă. [1] Acesta e creştinismul!
[ Clasat în: Bioetică ]
PENTRU CINE?
de Costache Ioanid
Pe cărările razleţe
dintre zâmbet şi suspine,
ţi se pune o-ntrebare:
Pentru cine,
spune,
pentru cine oare
e atâta frumuseţe,
e atâta gingăşie
într-o floare ?
[ Clasat în: Poezii ]
CERŞETORUL
de Vasile Voiculescu
"Cunosc demult o blândă ţară veche:
Se-nvecina cu basmul şi balada
Avea mai gingaş sufletul ca nada,
Iar inima mai pură ca zăpada,
Şi milostivă fără de pereche.
[ Clasat în: Poezii ]
BUNICA
de Nicolae Labiş
O sfântă din icoane cu faţa zâmbitoare,
Cu ochii de cărbune, cu părul ca de nea,
De-o bunătate rară, cu inima deschisă,
Curată ca şi crinul. Aşa-i bunica mea.
[ Clasat în: Poezii ]
TATĂL NOSTRU
de Girel Barbu

Tatăl nostru Bun şi Sfânt
La-nceput ai fost Cuvânt
O enigmă şi-un mister
Ce le-ai prefăcut în cer
O scânteie dar divină
Şi-ai făcut din ea Lumină
Poruncit-ai doar în şoapte
Şi-ntr-o clipă a fost noapte
Ai rostit suav Cuvântul
Şi s-a rotunjit pământul
Ţi-ai închipuit strigarea
Şi s-a-ntins îndată marea
Ai cules din neant atomul
Şi din lut zidit-ai omul
Numai auzindu-ţi graiul
A luat fiinţă raiul.
[ Clasat în: Poezii ]
RUGĂCIUNE
de Elena Dinu-Gavrilă – 25 martie 2008
Preacinstită, preamărită, Crucea Domnului Iisus !
În Grădina Dobrogei, foc de leac pe răni ai pus.
Răsărită din sămânţă de creştin adevărat,
Ai crescut în bogăţia lacrimilor ce ţi-am dat.
[ Clasat în: Poezii ]
CUVÂNT TEOLOGIC AL PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE DESPRE ORTODOXIE
Pr. Dumitru Stăniloae
* Articol publicat în revista Ziarul Lumina

Ortodoxia este identică în credinţa şi cultul ei cu conţinutul de credinţă şi de cult al creştinismului originar. Dar faptul paradoxal şi absolut autentic este că, fiind în esenţă prelungirea credinţei, cultului şi spiritualităţii Bisericii nedivizate de la început, Ortodoxia răspunde totuşi perfect necesităţilor spirituale de azi ale popoarelor care au păstrat-o. Ea nu s-a modificat esenţial după perioadele istorice prin care a trecut omenirea în cele două mii de ani. Ea nu a făcut din elementul trecător al uneia sau alteia din perioadele istorice elemente esenţiale ale fiinţei ei ca să-i fie greu acum să le elimine. Ea nu s-a medievalizat ca romano-catolicismul, nu e produsul protestului renascentist ca protestantismul, şi nu caută nici acum o modificare esenţială pentru a se adapta timpului nostru prin secularizare. Ea a rămas la valorile esenţiale şi permanent umane ale evlaviei, la preocupările simple, adânci şi netrecătoare ale omului în raportarea lui la absolut. Ea l-a ajutat pe om să-şi dea un răspuns la întrebările trecătoare ale epocilor prin răspunsul ce l-a dat întrebărilor lui fundamentale de totdeauna. Ea nu s-a identificat cu armura greoaie şi cu formele complicate de luptă ale cavalerului medieval sau cu haina severă şi cu codul social disimulatoriu al burghezului individualist, ci şi-a păstrat vioiciunea de mişcări şi simplitatea de gândire şi de manifestare directă şi esenţială a omului natural de totdeauna, putând fi totdeauna aceeaşi şi totdeauna actuală.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICA ÎN AJUNUL BOTEZULUI DOMNULUI - 5 ianuarie 2014
ieromonah ATAL TOMA
„Iată eu trimit Îngerul Meu înaintea feţii Tale care va pregăti calea Ta”

Fraţi creştini ortodocşi,

   Iată-ne intraţi deja în praznicul Botezului Domnului şi Mântuitorului Nostru Iisus Hristos. Evanghelia de astăzi ne vorbeşte despre botezul lui Ioan, şi despre proorocirile vechiului testament despre acest eveniment. Nu vom insista asupra lor, dorind, pentru lungimea sfintei slujbe de astăzi, să scurtăm pe cât posibil cuvântul nostru. Însă considerăm că este necesar să amintim cine este Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan botezătorul este singurul Fiu al preotului Zaharia si a sfintei Elisabeta, sotia acestuia, şi totodată verişoară a Maicii Domnului. Mama Proococului rămâne însărcinată la bătrâneţi, deşi toată viaţa a avut pântecele sterp, după o vedenie a soţului ei, proorocul Zaharia, avută în Sfânta-Sfintelor, altarul templului lui Solomon. El este rodul lacrimilor, a rugăciunilor, a răbdării, a nădejdii, a dragostei sfinte şi curate de Dumnezeu şi de semeni , a smereniei şi nu în ultimul rând al credinţei părinţilor lui Sfinţi. Se naşte proorocul Ioan. Se naşte şi fuge împreună cu mama lui de furia lui Irod care omora pruncii din hotarele Bethleemului.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
RUGĂCIUNI
Acatiste, Paraclise, Slujbe
Pravila de rugăciune BOGORODICINAIA
ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI AXION ESTIN DIN BISERICA MĂNĂSTIRII DERVENT, CONSTANŢA
ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ŞI EVANGHELIST LUCA
CANONUL PENTRU RĂSTIGNIREA DOMNULUI ŞI PLÂNGEREA PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
ACATISTUL MAICII DOMNULUI „BUCURIE NEAŞTEPTATĂ”
ACATIST DE VINDECARE CATRE SFÂNTUL ARHANGHEL RAFAIL
RUGĂCIUNE PENTRU NEAMUL ROMÂNESC
PARACLISUL ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI A PREACINSTITEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU CARE SE NUMEŞTE PANTÁNASSA (Atotîmpărăteasa)
ACATISTUL SFÂNTULUI NOU MUCENIC DANIIL SISOYEV (+2009) APOSTOL ORTODOX ÎN MODERNITATE
ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOAN MAXIMOVICI
ACATISTUL SFÂNTULUI ANTONIE CEL MARE
ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH LUCA AL CRIMEII-doctor fără de arginţi
RUGĂCIUNE PENTRU DUHOVNIC
ACATISTUL SFINŢILOR ROMÂNI DIN ÎNCHISORI
ACATISTUL NOULUI MUCENIC VALERIU GAFENCU, SFÂNTUL ÎNCHISORILOR
ACATISTUL TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI
ACATISTUL SFÂNTULUI BONIFATIE
ACATISTUL SFINŢILOR MĂRTURISITORI IOAN DIN GALEŞ ŞI MOISE MĂCINIC DIN SIBIEL
ACATISTUL SFINŢILOR MĂRTURISITORI VISARION ŞI SOFRONIE ŞI AL MUCENICULUI OPREA
ACATISTUL SFINTEI IULIANA DIN LAZAREVO ocrotitoarea celor căsătoriţi
ACATISTUL SFÂNTULUI LAVRENTIE DE CERNIGOV
RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS STELIAN, OCROTITORUL COPIILOR ŞI AL MAMELOR
RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE CĂLĂTORIE
RUGĂCIUNI DE MULŢUMIRE DUPĂ ÎMPĂRTĂŞIREA CU DUMNEZEIEŞTILE TAINE
PARACLISUL SFANTULUI IOAN RUSUL
EVANGHELIA ZILEI: 2017-01-21
SÂMBĂTĂ
ÎN SĂPTĂMÂNA TREIZECI ŞI DOUA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH


Evanghelia de la Luca
(XVII, 3-10)

is-a Domnul: „Luaţi aminte la voi înşivă! De-ţi va greşi fratele tău, ceartă-l!; şi dacă se va pocăi, iartă-l. Şi chiar dacă-ţi va greşi de şapte ori într'o zi şi de şapte ori se va întoarce la tine, zicând: Mă pocăiesc!, iartă-l“. Şi au zis apostolii către Domnul: „Sporeşte-ne credinţa“. Iar Domnul a zis: „De-aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, i-aţi zice acestui sicomor: Dezrădăcinează-te şi te sădeşte în mare!, şi v'ar asculta. Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut vitele, îi va zice când se va întoarce din ţarină: Vino repede şi şezi la masă!, şi nu-i va zice: Pregăteşte-mi să cinez şi, încingându-te, slujeşte-mi până ce voi mânca şi voi bea, şi după aceea vei mânca şi vei bea şi tu? Îi va mulţumi oare slugii că a făcut cele poruncite? Nu cred. Aşa şi voi, când veţi face toate cele poruncite vouă, ziceţi: Slugi netrebnice suntem; am făcut ceea ce eram datori să facem“.

Pentru webmasteri:
include codul pentru "Evanghelia Zilei" in site-ul tău


sau


Din Proverbele lui Solomon
Pr 18, 23
Cel ce o îndepărtează pe femeia bună, bunătăţile şi le îndepărtează,
iar cel ce ţine o adulteră e nebun şi necredincios.{a-01}
Pr 6, 13–19
Omul fără minte şi fără lege umblă în căi rele;
el face semne cu ochiul, bate din picior
şi învaţă ameninţând cu degetul;
inimă îndărătnică, el în toată vremea meştereşte răul:
unul ca acela gâlceavă stârneşte prin cetate.
De aceea, năprasnic îi va veni pieirea,
fără de veste va fi tăiat şi sfărâmat de istov.
Că el se bucură de tot ceea ce Domnul urăşte
şi de aceea va fi sfărâmat, pentru necurăţia sufletului:{b-01}
Ochiul semeţului, limba nedreaptă,
mâinile ce varsă sânge nevinovat,
inima ce meştereşte gânduri rele,
picioarele grabnice în a face răul,
mărturia strâmbă care aţâţă minciuna
şi scornitorul de certuri între fraţi.
Site-ul oficial al Arhiepiscopiei Tomisului
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact