Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Rugăciuni » Alte Rugăciuni Formularul 3.5% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 3,5%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro
  Acest website apare cu binecuvântarea

IPS Dr. TEODOSIE
Arhiepiscopul Tomisului
Sfintele Cruci
"Sfânta Cruce nu este pusă de mână omenească ci creşte natural din pământ. La ea se vindecă numai oamenii bolnavi. Aceşti oameni, când se aduc aici, îi aşez în interiorul paraclisului. Se închină Sfintei Cruci, le citesc câteva rugăciuni şi-i ung cu untdelemn din candelele neadormite. După aceea îi las lângă Cruce câteva zile şi nopţi căci dormind, prin vis, majoritatea se tămăduiesc după cum am multe exemple. Iar la Crucea de afară se vindecă numai animalele bolnave. Se aduc şi se priponesc lângă ea şi după o noapte se vindecă". Aşa povestea, cu câteva zeci de ani in urmă, Protosinghelul Anastasie Negară, unui doritor de adevăr.
Icoana Maicii Domnului - făcătoare de minuni
Icoana după ce se sfinţeşte, devine un chip viu, pentru că este reprezentarea sfântului sau a lui Dumnezeu, dar prin stropirea cu apă sfinţită şi prin însufleţirea cu harul Sfântului Duh, icoana devine o fereastră către Lumea Cerească, devine sfântă, devine o parte din cer. Iată că icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Dervent este cea pe care ea a considerat-o ca fiind potrivită pentru a se apropia mai mult de noi, iar pe noi să ne apropie de Dumnezeu.
Izvorul Tămăduirii
Vom aminti acum şi despre un alt dar Sfânt al lui Dumnezeu dat oamenilor, dar ce se află într-o oază de linişte şi binecuvântare din Sud-vestul Dobrogei, la Mănăstirea Dervent.

ANUNŢ ÎN LEGĂTURĂ CU COMPLETAREA FONDULUI DOCUMENTAR EXISTENT ÎN ARHIVA MĂNĂSTIRII CU PRIVIRE LA VIAŢA ŞI FAPTELE PĂRINTELUI ELEFTERIE MIHAILFerericirile glas I de Macarie Ieromonahul

În interpretarea Grupului Psaltic "Sf. Ap. Andrei" al Mănăstirii Dervent


Versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania - Arhiepiscopul Clujului sprijinit pe numeroase alte osteneli

Pagina pentru webmasteri: include in site-ul tău banner-ele pentru Sf. Scriptura. Doamne ajută!

BIBLIA ANANIA în format PDF
recomandată pentru dispozitive mobile
ROSTIRI
Revista Mănăstirii Dervent
ANUNŢ ÎN LEGĂTURĂ CU COMPLETAREA FONDULUI DOCUMENTAR EXISTENT ÎN ARHIVA MĂNĂSTIRII CU PRIVIRE LA VIAŢA ŞI FAPTELE PĂRINTELUI ELEFTERIE MIHAIL
       În curând se vor împlini 30 de ani de când arhimandritul Elefterie Mihail, ctitorul Mănăstirii Dervent a trecut la cele veşnice.
Reper fundamental în istoria Mănăstirii Dervent, cu o judecată luminată de Duhul Sfânt asupra lumii trecute şi prezente, mare iubitor al Bisericii şi al oamenilor, viaţa părintelui Elefterie, pusă în slujba adevărului, binelui şi a moralei creştine, conferă sens şi identitate obştii noastre şi este un exemplu demn de urmat de întreaga societate.
[ Clasat în: Ştiri ]
NEBUNUL
de Demostene Andronescu
Treceam prin viaţă-aşa ca orice om
Şi fremătând şi eu ca orice pom
Visam să infloresc, să leg apoi,
Şi să rodesc, nu roade prea de soi,
[ Clasat în: Poezii ]
MANUNCHI DE PILDE CREŞTINE – 1


Mă supăr doar când vreau eu
Pilda numărul 1
      Un călugar era irascibil. Se supăra foarte repede, aproape din orice. Deşi se ruga neîncetat lui Dumnezeu să îl scape de supărare, de fiecare dată când se ridica de la rugăciune, se mânia pe unul dintre fraţi. La un moment a îndrăznit să-I spună lui Dumnezeu: "Doamne, nu Te-am rugat eu să mă scapi de supărare? De ce mă laşi să mă cert cu fraţii aşa des?". Dumnezeu i-a răspuns: „Cum vrei tu să exersezi refuzul supărării fără materie primă? Nu Mi-ai spus tu să te scap de supărare? De aceea îţi trimit mereu pe cineva, ca să ai ocazie să nu te superi chiar dacă îţi dă motiv. Tu poţi să înveţi să înoţi într-un bazin fără apă? Tot aşa este şi cu răspunsul Meu la rugăciunile tale! Numai tu eşti stăpân pe reacţiile tale”. Călugărul s-a luminat şi de atunci îşi spunea mereu: "Mă supăr doar când vreau eu". Şi aşa a scăpat călugărul de supărare.

[ Clasat în: Ortodoxie ]
SCRISOARE CĂTRE MIHAI EMINESCU
Eugen Zainea
Sunt ani de urgie şi-i ceasul târziu,
Dezbinat, risipit ni-i astăzi poporul.
Cu durere şi jale, cu lacrimi îţi scriu,
Din zbucium adânc de suflet pustiu,
Îţi scriu ca să-ţi cer ajutorul.
[ Clasat în: Poezii ]
MAICA PELAGHIA — DE CE O RUGĂCIUNE DE LA 12 SEARA E CÂT 40 DE RUGĂCIUNI SPUSE ZIUA
Cuvioasa Maica Pelaghia de la Reazani.
Maica Pelaghia s-a născut în satul Zaharovo, regiunea Reazani (Rusia) în anul 1890. Oarbă din naştere a primit de la Dumnezeu darul de văzătoare cu duhul. Din cauza unui tratament greşit al mamei sale care era însărcinată, fetiţa s-a născut oarbă. Ea ştia toată psaltirea pe de rost. A fost un om deosebit. În copilărie când avea cinci-şase ani, era vizitată de o călugăriţă care o învăţa despre credinţa adevărată. Îi citea fetiţei psalmi şi rugăciuni. Tânăra avea o memorie extraordinară, orice psalm putea să-l memoreze numai după ce i se citea de trei ori.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA A V-a DUPĂ PAŞTI „A SAMARINENCEI” - 10 mai 2015
ieromonah ATAL TOMA

Fraţi creştini,

Sfânta Biserică ortodoxă vorbeşte astăzi despre convorbirea lui Iisus Hristos pe care o poartă cu o femeie din Samaria, din cetatea Sihar, la fântâna lui Iacov, Hristos stă de vorbă cu femeia aceasta care făcea parte dintr-o provincie pe care evreii o ocoleau, samaritenii fiind socotiţi de ei inferiori lor, ei nevrând nici să calce pe pământurile samarinene, darămite să mai şi vorbească cu ei. Faptul acesta reiese şi din evanghelie, căci însâşi femeia se miră că Hristos stă de vorbă cu ea. Dar Hristos îi vorbeşte acestei străine, şi o roagă să-i deie apă să bea, făgăduindu-i că El poate să-i dea apa cea vie, din care dacă va bea nu va mai înseta în veci. Femeia este neîncrezătoare la început, însă când Iisus Hristos îi descoperă că ea trăia în păcat , schimbând pe rând cinci bărbaţi cărora le devenise nevastă, aceasta crede că El este Mesia şi fuge în sat propovăduindu-L. . Şi aici e lucru minunat , că cetăţenii Siharului, deşi aud şi văd o femeie uşoară, ca să nu spunem neînfrânată, propovăduind pe Mesia, o cred, că aşa zice Scriptura, că au crezut pentru cuvântul femeii care zicea: veniţi am aflat pe acela despre care au scris proorocii, El mi-a spus mie toate câte am făcut.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „VINDECĂRII PARALITICULUI DE LA SCĂLDĂTOAREA VITEZDA” - 3 mai 2015
ieromonah ATAL TOMA
„Doamne, om nu am.”
Fraţi creştini ortodocşi,

De trei ani de zile Hristos le propovăduia evreilor despre milă, despre despre consuferinţa cu cel ce suferă, despre iubirea necondiţonată de iubire despre o schimbare, o metamorfoză profundă a valorilor umane, sub lumina Dumnezeului lui Avraam, lui Isaac şi al lui Iacov, despre renunţarea la „dinte pentru dinte” şi despre îmbrăţişarea dăruirii pentru celălalt, a întoarcerii obrazului. De mai bine de trei ani de zile Hristos le vindeca neputincioşi, orbi, şchiopi, ologi, paralitici, le înviase morţii, le săturase pântecele a mulţimi de oameni flămnzi, cu doar câteva pâini şi câţiva peştişori, îi ajutase chiar să pescuiască, în chip minunat, atâta peşte cât nu prinseseră ei niciodată. Şi iată-l astăzi pe Hristos la scăldătoarea Vitezda, în Ierusalim, lângă „poarta oilor”, una dintre intrările în cetate, numită aşa pentru că acolo se spălau măruntaiele animalelor aduse la templul lui Solomon, pentru jertfă. Era zi de sabat, Sâmbătă, zi de rugăciune la evrei.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „TOMII” - 19 aprilie 2015
ieromonah ATAL TOMA
„Şi nu fi necredincios, ci credincios. Că fericiţi cei ce nu au văzut şi au crezut!”


Hristos a înviat! Fraţi creştini ortodocşi,

Au trecut deja 8 zile de la praznicul sfintei Învieri a Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se arătase în repetate rânduri Maicii Domnului, Mariei Magdalena, femeilor mironosiţe, pe drumul spre Emaus se arătase, stătuse de vorbă şi cinase cu Luca şi Cleopa, apoi se arătase şi ucenicilor lui, care erau în Ierusalim, încuiaţi într-o casă de frica evreilor, încă din vinerea Răstignirii. Ucenicii îl văzuseră înviat aşadar, numai Toma cel numit şi geamănul, nu. Îi spuneau ucenicii că a înviat Hristos, ba chiar vedea şi pe mulţi morţi ai evreilor înviaţi şi umblând pe străzile Ierusalimului, şi tot nu voia să creadă pe nimeni că Iisus Hristos, Învăţătorul lui, a înviat! Şi pentru că ucenicii insistau să-i vorbească despre Învierea Domnului, iată-l pe Toma spunând răspicat:„Dacă nu voi vedea în palmele Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede!” O, Tomo, Tomo, tu care l-ai văzut pe Hristos legat, şi după aceea l-ai părăsit, împreună cu ceilalţi ucenici, oare cum ceri tu să îl atingi pe Cel de care-ai fugit? Şi de ce ceri să vezi semnul cuielor din palmele Mântuitorului? Cine ţi-a spus ţie că avea palmele pironite pe cruce? Cine ţi-a spus ţie că lui Hristos i-au străpuns coasta cu suliţa? Că doar nu erai de faţă când L-au răstignit. Ai fugit de frică, şi acum stai închis, tot de frică împreună cu ucenicii. V-aţi încuiat în casă aşa încât Hristos intră prin uşile încuiate tocmai ca să nu vă sperie bătând la uşi. Cum de crezi că a fost răstignit şi îngropat, deşi nu ai văzut tu personal nici Răstignirea nici îngroparea, dar nu vrei să crezi că a înviat?
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „SFINTEI MARIA EGIPTEANCA” - 27 martie 2015
ieromonah ATAL TOMA
„Pentru că Fiul Omului n-a venit ca să i se slujească ci, ca El să slujească şi să-şi dea viaţa preţ de răscumpărare pentru mulţi”
Fraţi creştini ortodocşi,

Iată-ne ajunşi la sfărşitul celei de-a cincea săptămâni a postului sfintelor Patimi ale Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Înainte de a vorbi strict despre insemnătatea sfintei Evanghelii citită astăzi, vreau să vorbim despre cântările pe care le-am auzit adesea cântate în această săptămână, în ceste cadrul sfintelor slujbe. Şi cred că nu este creştin care, participând la slujbele ortodoxe ale acestei săptămâni să nu simtă că se pomeneşte tot mai des apropierea patimilor şi Învierii lui Hristos.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
LOVITURA DE GRAŢIE DIN PARTEA PATRIARHULUI DANIEL: „MASONERIA ESTE SATANISTĂ ŞI RUPTĂ DE HRISTOS! SUNT ANATEMIZAŢI!”
Preluat de pe site-ul deveghepatriei.wordpress.com
Subiectul Masoneriei revine în actualitate. După ce la începutul lunii
făcea vâlvă uriaşul templul masonic care se va construi în Bucureşti, precum şi declaraţia de bucurie pentru alegerea lui Klaus Iohannis ca preşedinte, iată că această organizaţie revine în actualitate.

Într-un interviu pentru ziarulring.ro, Marele Maestru Viorel Dănacu a stârnit rumoare afirmând că doreşte să promoveze o „masonerie pe înţelesul românilor. Chiar am lansat un program: acela al unei masonerii de fundament creştin-ortodox. (&helip;) În lăcaşurile de cult româneşti găsim foarte multe simboluri masonice. Şi, atunci, sigur că am mers pe ideea de a promova această masonerie pe care să o înţelegem noi, românii, majoritar creştin-ortodocşi”.
[ Clasat în: Ecumenism ]
PREDICĂ LA DUMINICA „SAMARINEANULUI MILOSTIV” - 16 noiembrie 2014
ieromonah ATAL TOMA

„Mergi şi fă şi tu asemenea”

      Fraţi creştini, astăzi Sfânta Evanghelie vorbeşte despre una dintre cele mai grăitoare pilde, pilda samarineanului milostiv. Despre această pildă se pot vorbi multe zile în şir, şi tot nu am epuiza învăţăturile folositoare pe care le putem afla din ea; vă reţinem atenţia doar câteva minute pentru a culege nectarul învăţăturilor şi îndemnurilor aflate ăn aceată pildă. Pilda e atât de însemnată că l-a făcut pe sf Ioan Gură-de-Aur să spună că Hristos şi dacă nu ar fi făcut minuni, şi ar fi venit pe pământ spunând numai pilda aceasta, apoi să fie dat răstignirii, şi tot ar fi fost de-ajuns ca să schimbe cursul istoriei omenirii. Dar haide să recapitulăm pe scurt, mai ales pentru cei care nu au ajuns dintru început la slujbă, această pildă şi contextul în care a fost spusă.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „ÎNVIERII FIICEI LUI IAIR” - 9 noiembrie 2014
ieromonah ATAL TOMA
Fraţi creştini,

     Astăzi Sfânta Evanghelie ne relatează două minuni săvârşite de Mântuitorul. Iair, mai marele sinagogii evreilor vine la Iisus Hristos spunându-i că fata lui este bolnavă. Mântuitorul promite că vine să o vindece. În drumul spre casa lui Iair, mulţimile îl împresurau pe Hristos, iar o femeie care avea scurgere de sânge de mulţi ani, şi a cărei brumă de avere o dăduse medicilor, însă fără folos, se atinge de Mântuitorul şi se vindecă. Hristos ajunge în casa lui Iair. Aici, fetiţa deja murise, şi erau adunate rudele, bocitoralele, curioşii, vecinii probabil, oameni de tot soiul. Nu uitaţi că Iair era om cu funcţie. Hristos, înainte de a o învia pe fată, îi dă pe toţi cei strânşi afară. Păstrează în casă pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov, dimpreună şi pe părinţii lor. Şi aici sfânta Scriptură spune „Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru copilă. Dar Iisus le-a răspuns: Nu vă tânguiţi, că n-a murit, ci doarme. Şi toţi îl luau în râs.” Auziţi fraţi creştini: îl luau în râs deşi văzuseră vindecarea celeia ce avea scurgere de sânge, şi căreia Hristos îi spusese Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace. Apoi şi lui Iair îi spusese clar: crede numai, şi fiica ta se va mântui! Mântuitorul le cerea credinţă şi ei râd de El; mai găsesc energie să râdă de el, când aveau mortul în casă. Şi Petru şi ceilalţi doi ucenici râd de el. Şi ei văzuseră, nu cu mult timp în urma pe Fiul văduvei din Nain înviat. Şi totuşi rădeau de Hristos. Atunci Hristos îi dă afară. Îi dă afară pe necredincioşi, şi rămâne singur cu fata moartă pe care o înviază şi o dă apoi familiei, poruncindu-le să îi deie ceva să mănânce.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
NORI NEGRI
autor necunoscut
Nori de ploaie se adună
Dinspre Cluj spre Odorhei.
Unii vor să ne impună
Să jucăm cum cântă ei.
[ Clasat în: Poezii ]
ADUCEREA DE LA SFÂNTUL MUNTE ATHOS LA MĂNĂSTIREA DERVENT A UNEI COPII A ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI “AXION ESTIN”
Miercuri 11 iunie 2014, ora 17, va sosi la Dervent, din Sfântul Munte Athos, copia icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Axion Estin”. Ea este darul părinţilor români care vieţuiesc la mănăstirea Vatopedu pentru mănăstirea Dervent şi va fi adusă de Înaltpreasfinţitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu Arhimandritul Andrei, stareţul mănăstirii Dervent.
[ Clasat în: Ştiri ]
DOVEZI ALE EXISTENŢEI LUI DUMNEZEU
Preluat de pe site-ul extraterestriidemascati.wordpress.com

Aducem înaintea dumneavoastră un articol interesant, care nu excelează atât prin stilul său, cât prin mesajul pe care îl transmite şi prin tăria de nezdruncinat a dovezilor creaţioniste.
MERCEDES CLASS

      Ştiinţa de azi popularizează agresiv faptul că omul se trage din maimuţă şi că lumea sa format la big bang şi că în decursul a miliarde de ani de evoluţie a ajuns aşa cum e azi.
      Dacă ţi-aş spune că o maşina Mercedes Benz S-class a aparut singură din nimic ai zice că sunt nebun şi că nu este posibil aşa ceva. Dacă am pune pe un camp toate piesele din care este făcută această maşină şi am aştepta zeci, sute sau miliarde de ani ca să se monteze într-o maşină funcţională sub acţiunea forţelor şi legilor naturii, acest lucru nu ar avea loc.
      Sprijinul pe care se bazează teoria evoluţionistă şi a big-bangului si orice altă teorie care neagă pe Dumnezeu şi care îi dă o oarecare credibilitate este timpul, dar vă rog să vă gândiţi acel mercedes S care are poate cu ceva peste 10000 de piese s-ar asambla singur sub acţiunea ploii, vântului şi alte fenomene naturale în 13,5 miliarde de ani cât spun cercetătorii că are universul? Eu nu cred, voi vă rog să gândiţi cu mintea voastră. Cum să apară atunci la nimereală omul şi tot ecosistemul acesta deosebit de complex?

[ Clasat în: Ortodoxie ]
BOGAT ... sau ZAHEU?
de Marina Adrian Liviu
Cel mai mare între vameşi,
Pe al său nume Zaheu
S-a suit în dud să vadă,
Pe Fiul Lui Dumnezeu
[ Clasat în: Poezii ]
NOAPTE BUNĂ, COPII DIN BELGIA! (Basm belgian)
Sursa: doxologia.ro
A fost odată ca niciodată o fetiţă din Belgia care avea un căţel. Într-o zi, fetiţa s-a îmbolnăvit foarte tare, iar părinţii ei au dus-o la spital. După ce a consultat-o, doctorul a clătinat din cap.
      – Îmi pare rău, le spuse el părinţilor, nu pot face nimic, fetiţa voastră are o boală incurabilă. Dar, dacă doriţi, aţi putea să o eutanasiaţi. Ne ocupăm noi, nu vă costă nimic.
[ Clasat în: Bioetică ]
CE ESTE CREŞTINISMUL ?
[Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni]
„Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, că eu vă voi odihni pe voi”

Ce este creştinismul?

Creştinismul e suprema regulă de viaţă prin care putem să biruim mizeria universală şi urâciunea morţii. El e simplu şi la îndemâna tuturor. Şi este atât de simplu încât un ţăran îl înţelege mai uşor decât un savant sau un filosof.

Creştinismul nu e nici filosofie, nici ştiinţă şi nici teologie. Cine îşi închipuie că Iisus a venit în lume pentru a fi obiect de filosofie, de cercetare ştiinţifică sau de discuţie teologică, se înşeală amarnic, căci pentru creştinismul adevărat, discuţiile, oricât de strălucite ar fi ele, nu au nici o valoare. Numai ceea ce se trăieşte are valoare. Iubirea trebuie trăită, iar nu discutată.

Pentru a înţelege mai bine, închipuieşte-ţi că un cerşetor tremură de frig şi moare de foame la poarta casei tale în timp ce tu discuţi filosofic despre frumuseţea iubirii creştine, fără să vrei să-l bagi în seamă. Un trecător s-a înduioşat şi i-a aruncat un ban în mâna întinsă. Ei bine, adevăratul creştinism e în gestul sumar al trecătorului milos şi nicidecum în splendida ta discuţie filosofică. Creştinismul e iubirea activă, iubirea transformată imediat în faptă. [1] Acesta e creştinismul!
[ Clasat în: Bioetică ]
PENTRU CINE?
de Costache Ioanid
Pe cărările razleţe
dintre zâmbet şi suspine,
ţi se pune o-ntrebare:
Pentru cine,
spune,
pentru cine oare
e atâta frumuseţe,
e atâta gingăşie
într-o floare ?
[ Clasat în: Poezii ]
CERŞETORUL
de Vasile Voiculescu
"Cunosc demult o blândă ţară veche:
Se-nvecina cu basmul şi balada
Avea mai gingaş sufletul ca nada,
Iar inima mai pură ca zăpada,
Şi milostivă fără de pereche.
[ Clasat în: Poezii ]
RUGĂCIUNI
Acatiste, Paraclise, Slujbe
RUGĂCIUNE LA VREME DE ISPITE PĂTIMAŞE
RUGĂCIUNE PENTRU VEDEREA PĂCATULUI PROPRIU
RUGĂCIUNE LA VREME DE ISPITĂ A SFÂNTULUI EFREM SIRUL
RUGĂCIUNE PENTRU CEL CE DIN PRICINA PATIMILOR A CĂZUT ÎN DEZNĂDEJDE
RUGĂCIUNEA SOŢILOR STĂPÂNIŢI DE PATIMA GELOZIEI, A CERTURILOR ŞI NEÎNŢELEGERILOR
RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL EFREM CEL NOU PENTRU IZBĂVIREA DE PATIMI
RUGĂCIUNEA CELUI FERECAT ÎN TEMNIŢA PATIMILOR ŞI NEPUTINŢELOR VIEŢII
RUGĂCIUNE CĂTRE PREA SFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU A CELUI CĂZUT ÎN PATIMI, LA VREME DE NECAZ ŞI ÎNTRISTARE
RUGĂCIUNE CĂTRE DOMNUL IISUS HRISTOS PENTRU DOBÂNDIREA RĂBDĂRII DE CĂTRE CEL CĂZUT ÎN PATIMI
RUGĂCIUNEA PĂRINTELUI AL CĂRUI COPIL ESTE CĂZUT ÎN PĂCAT
RUGĂCIUNEA CUVIOSULUI ARSENIE CEL MARE PENTRU DĂRUIREA SMERENIEI
RUGĂCIUNE PENTRU TĂMĂDUIREA MÂNDRIEI
CANON DE POCĂINŢĂ PENTRU CEL CĂZUT ÎN DESFRÂNARE
ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT AL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU
ACATISTUL SFÂNTULUI EFREM CEL NOU PENTRU RIDICAREA DIN DEZNĂDEJDE ORI MÂHNIRE
ACATISTUL SFINTEI MARI MUCENIŢE TECLA, CEA ÎNTOCMAI CU APOSTOLII
ACATISTUL SFINTEI MUCENIŢE TATIANA
ACATISTUL SFINTEI MUCENIŢE HRISTINA (CRISTINA)
Pravila de rugăciune BOGORODICINAIA
ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI AXION ESTIN DIN BISERICA MĂNĂSTIRII DERVENT, CONSTANŢA
ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ŞI EVANGHELIST LUCA
CANONUL PENTRU RĂSTIGNIREA DOMNULUI ŞI PLÂNGEREA PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
ACATISTUL MAICII DOMNULUI „BUCURIE NEAŞTEPTATĂ“
ACATIST DE VINDECARE CATRE SFÂNTUL ARHANGHEL RAFAIL
RUGĂCIUNE PENTRU NEAMUL ROMÂNESC
EVANGHELIA ZILEI: 2024-05-27
LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA A PATRA DUPĂ PAŞTI


Evanghelia de la Ioan
(VI, 56-69)

is-a Domnul către iudeii care crezuseră în El: cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. Aşa cum Tatăl Cel-Viu M'a trimis pe Mine şi Eu viez prin Tatăl, tot astfel cel ce Mă mănâncă pe Mine va via prin Mine. Aceasta este Pâinea Care S'a pogorât din cer; nu ca a părinţilor voştri care au mâncat mană şi au murit: cel ce va mânca Pâinea aceasta, viu va fi în veac“. Pe acestea le-a spus în sinagogă pe când învăţa în Capernaum. Deci mulţi din ucenicii Săi, auzind, au zis: „Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte?...“. Iar Iisus, ştiind întru Sine că ucenicii Lui murmură în astă privinţă, le-a zis: „Vă este aceasta piatră de poticnire? Dar dacă-L veţi vedea pe Fiul Omului suindu-Se acolo unde era mai înainte? Duhul este cel ce dă viaţă; trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care Eu vi le-am grăit, ele duh sunt şi viaţă sunt. Dar sunt unii dintre voi care nu cred“. Că Iisus ştia de la început cine erau aceia care nu cred şi cine este cel care-L va vinde. Şi zicea: „De aceea v'am spus că nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-i este dat de la Tatăl“. De atunci, mulţi dintre ucenicii Săi au dat înapoi şi nu mai umblau cu El. Deci a zis Iisus celor doisprezece: „Nu cumva şi voi vreţi să vă duceţi?...“. Simon Petru I-a răspuns: „Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii veşnice; şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristos, Fiul Dumnezeului Celui-Viu“.

Pentru webmasteri:
include codul pentru "Evanghelia Zilei" in site-ul tău


sau


Din Proverbele lui Solomon
Pr 27, 18
Cine sădeşte un smochin îi va mânca roadele,
iar cel care-şi păzeşte stăpânul se va bucura de cinste.
Pr 6, 6–12
Mergi la furnică, leneşule!
Sârguieşte văzându-i deprinderile
şi fii mai înţelept decât ea!
Că aceea, fără să lucreze pământul,
fără să aibă pe cineva s'o îndemne
şi fără să fie sub oarecare stăpân,
îşi pregăteşte vara hrană
şi belşug de strânsură la vremea secerişului.
Sau mergi la albină
şi vezi cât e de harnică
şi cât de curat îi este lucrul;
de ostenelile ei se folosesc, spre sănătate, regii şi oamenii simpli;
ea de către toţi e iubită şi lăudată;
cu toate că puterile-i sunt slabe,
ea stă în frunte prin aceea că a cinstit înţelepciunea.
Până când, leneşule, vei sta culcat?
şi când te vei scula din somn?
Puţin somn, puţină şedere, puţină dormitare,
puţin să stai cu mâinile în sân,
şi ca un rău călător îţi va veni sărăcia
şi ca un bun alergător, lipsa.
Dar dacă nu vei fi leneş,
atunci ca un izvor îţi va veni secerişul,
iar sărăcia ca un rău alergător va fugi de tine.
Site-ul Sfaturi Ortodoxe
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact